Berekeningen discussie

Het maken van de berekeningen is complex. De druk van het waterstofgas in de transportleidingen en de woningen is bijvoorbeeld van grote invloed op het benodigd vermogen van de hydrolyzer. De bouwer van de site is geen deskundige. Om deze redenen is deze tweede (tijdelijke) pagina gebouwd voor de berekeningen. Deze pagina is dus under […]

Leidingen

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de transportleidingen langs de Hoofdstraat (van Velp naar Dieren) lopen en kunnen worden afgedopt bij het viaduct in De Steeg en de aansluiting met de Ellecomsedijk (richting Doesburg). Waterstof kan worden aangevoerd vanaf een nieuw te bouwen installatie in de Havikerwaard. Echter, op dit moment […]

Berekeningen

Inhoud Inleiding  Energieverbruik vandaag: Ellecom en De Steeg. Benodigd vermogen Inleiding Om een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren moet er het nodige rekenwerk gedaan worden: Wat hebben we nodig? Wat gaat het kosten? Hoeveel subsidie kunnen we krijgen? Wat levert het ons op? Op deze pagina maken we een begin. Naarmate de tijd verstrijkt zullen […]

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn in volle gang. Op deze pagina’s proberen wij u een indruk te geven van de ontwikkelingen. Ontwikkelingen op het gebied van ons haalbaarheidsonderzoek naar het afkoppelen van Ellecom en De Steeg vindt u onder het menu Rheden. Ketels en kooktoestellen Onderzoek (geen veldproeven, zie: Projecten) Opslag Productie […]

Rheden

Het coalitieakkoord van de gemeente Rheden voor de periode 2018-2022 heeft als titel ‘Rheden geeft Energie’ (PDF 457 KB). In hoofdstuk 2 komt het onderwerp Duurzaamheid aan bod. De coalitie heeft ambitieuze doelen vastgesteld en besloten de bewoners actief te betrekken bij de verduurzaming van onze gemeente. In een aantal dorpen binnen de gemeente zijn […]

Welkom

Welkom op www.h2rheden.nl, de virtuele haven van Waterstof Platform Rheden. De deelnemers aan het Platform doen onderzoek naar de mogelijkheden van de waterstofeconomie voor onze gemeente en hebben zich ten doel gesteld om binnen vier jaar twee dorpen (Ellecom en De Steeg) van het gas af te halen.

Over

De zorgen over klimaatverandering hebben ertoe geleid dat er internationaal afspraken zijn gemaakt om te komen tot een vermindering van de CO2 uitstoot. De discussie over de vraag of de mens nu verantwoordelijk is voor veranderingen in het klimaat is nog in volle gang, maar er zijn hele goede argumenten (waar géén discussie over is) […]