In deze categorie vindt u informatie over de verschillende manieren waarop waterstof wordt in gezet in het goederentransport te land, ter zee en in de lucht, inclusief intern transport.