Leidingen

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de transportleidingen langs de Hoofdstraat (van Velp naar Dieren) lopen en kunnen worden afgedopt bij het viaduct in De Steeg en de aansluiting met de Ellecomsedijk (richting Doesburg). Waterstof kan worden aangevoerd vanaf een nieuw te bouwen installatie in de Havikerwaard.

Echter, op dit moment is ons nog niet bekend waar de leidingen exact lopen. Hoe lopen bijvoorbeeld de leidingen richting Havikerwaard? 

Naarmate we over meer informatie beschikken zullen we deze hier publiceren. Op dit moment moeten we even volstaan met een schermafdruk met daarop informatie over de ouderdom van het leidingnetwerk in onze dorpen. Het gasverbruik in dit gebied vindt u op de pagina [berekeningen].

Ouderdom gasleidingen Ellecom/De Steeg | Bron: www.arcgis.com

Meer informatie over het Nederlandse transportnetwerk vindt u op de website van Gasunie Transport Services en Gasunie Bouwt.