Subsidies

Er zijn veel subsidies beschikbaar op het gebied van milieu en klimaat. Op deze pagina zetten we een aantal subsidieverstrekkers en regelingen op een rijtje.

De handel in CO2 credits (emissierechten) biedt ook mogelijkheden om een investering in de opwekking van duurzame energie aantrekkelijk te maken.

Bij het zoeken naar regelingen komen wij op diverse websites terecht waar u kunt zoeken naar subsidies. U vindt ze helemaal onderaan deze pagina. Bedrijven die u kunnen ondersteunen in de aanvraag van een subsidie vindt u daar ook.

Gemeentelijke regelingen

Bij subsidies denken we misschien direct aan het ondersteunen van onderzoek of investeringen in technologie, maar gemeentelijke potjes bieden wellicht mogelijkheden op het gebied van het beschikbaar stellen van ruimten voor vergaderingen of het financieel ondersteunen van excursies. We gaan hierover samen in gesprek.

Provinciale regelingen

Landelijke regelingen

RVO
Subsidieregelingen zijn vaak van tijdelijke aard. De Subsidie Waterstof pilotregeling is bijvoorbeeld al gesloten. Daarom volstaan we hier met het verwijzen naar het zoekformulier op de website van de verstrekker: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

MINEZK
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincies werken samen in de MIT-subsidiemodule: zij stellen in 2019 totaal € 65,98 miljoen beschikbaar voor innovatie (inclusief € 0,4 mln. van LNV voor visserij), waarvan € 49,67 miljoen gezamenlijk wordt gefinancierd.

Europese regelingen

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

Emissierechten

Subsidies zoeken / subsidie-advies

  • EnergieSubsidiewijzer. De site is ontwikkeld door Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De site bevat informatie op het gebied van subsidies, leningen en andere regelingen, die beschikbaar zijn voor het energiezuiniger maken van een woning. Het gaat om regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.