Berekeningen

Inhoud

Inleiding

Om een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren moet er het nodige rekenwerk gedaan worden: Wat hebben we nodig? Wat gaat het kosten? Hoeveel subsidie kunnen we krijgen? Wat levert het ons op?

Op deze pagina maken we een begin. Naarmate de tijd verstrijkt zullen de data steeds nauwkeuriger worden.

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van het gebied tussen het viaduct in De Steeg tot de aansluiting richting Doesburg. Dat zijn de punten waar de bestaande gasleiding kan worden afgedopt.

Bronvermelding: onderaan deze pagina.

Energieverbruik

GRONDSLAGEN:

GEBIED: Het gebied Ellecom – De Steeg loopt vanaf het spoorviaduct in De Steeg tot de aansluiting richting Doesburg in Ellecom. Bedrijven in de Havikerwaard worden (nog) niet meegenomen in de berekening.

AARDGAS: Het woningbestand van de dorpen Ellecom en De Steeg wijkt af van het landelijk gemiddelde. Er is weinig hoogbouw en er staan relatief veel vrijstaande en oudere woningen. Voor onze berekeningen gaan we dus niet uit van een gemiddeld gasverbruik van 1.500 m2 per woning. We gaan iets hoger zitten: 1.750. Dit komt overeen met de data op deze kaart:

Gasverbruik in Ellecom/De Steeg | Bron: www.arcgis.com

ELEKTRICITEIT: We gaan uit van het gemiddeld verbruik van een gezin met één kind; 4.000 kWh per jaar. Reeds geïnstalleerde zonnepanelen worden buiten beschouwing gelaten.

GROTE OBJECTEN: Binnen de dorpen zijn een aantal objecten met een bovengemiddeld energieverbruik. Denk hierbij aan het gemeentehuis, Rhederoord, De Peerdenstal en Landgoed Avegoor. Het verbruik van deze objecten (bekend of begroot) is getotaliseerd.

Ellecom:

463 woningen
Verbruik: 1.852.000 kWh / 810.250 m2 aardgas.

Grote objecten: x bekend, x begroot van x totaal.
Verbruik: x kWh / x m2 aardgas.

De Steeg:

462 woningen
Verbruik: 1.848.000 kWh / 808.500 m2 aardgas.

Grote objecten: x bekend, x begroot van x totaal.
Verbruik: x kWh / x m2 aardgas.

Bronnen:

Vermogen

Het uitvoeren van de capaciteitsberekeningen is complex. De bouwer van deze site mist de nodige expertise. Om de berekeningen te kunnen maken moet het nodige huiswerk worden gedaan. Dit kost tijd.
Om deze reden gaan de berekeningen verder op een tweede pagina, waar u (desgewenst anoniem) een bijdrage kunt leveren middels een reactieformulier.