Scheepvaart

De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor de uitstoot van circa 1.000 miljoen ton CO2 per jaar, zo’ n 2,5% van de totale uitstoot aan broeikasgassen. (Bron: EU rapport – Reducing emissions from the shipping sector.)

Tabel: uitstoot CO2. Scheepvaart.
Bron: The International Council on Clean Transportation (rapport)

In de toekomst zullen schepen op waterstof varen. In de Sahara zullen zonneparken worden aangelegd om waterstof te produceren. Schepen die het Suez Kanaal passeren zullen daar waterstof tanken ten behoeve van hun aandrijving. Tevens zal waterstof ten behoeve van de aandrijving van zeeschepen getransporteerd worden naar het Panama-kanaal en naar andere strategische locaties rond de continenten. En uiteraard kan het waterstof (zoals nu olie en gas) getransporteerd worden naar andere locaties zoals de Maasvlakte 2 of Groningen ten behoeve van onze energievoorziening.

Het Zweedse bedrijf PowerCell (zie ook onze pagina: beleggen) ontwikkelt waterstof-oplossingen ten behoeve van de scheepvaart.

Maar ook ABB en Ballard Power Systems hebben de handen ineen geslagen om samen “energie-centrales” op waterstof voor de scheepvaart te gaan ontwikkelen. Het is schoon en al snel goedkoper dan varen op stookolie. Groene waterstof kan immers met “gratis” windenergie worden geproduceerd en vervolgens worden opgeslagen.

Nabij het Deense Hobro gebeurt dit al een tijdje door water te splitsen m.b.v. elektrolyse. De geproduceerde waterstof kan worden opgeslagen in tanks of in ondergrondse zoutkoepels. [link]

Noorwegen heeft als doel gesteld om vanaf 2026 CO2 neutraal te varen in de fjorden [link] en in Antwerpen gaan sleepboten varen op waterstof [link].

Binnen onze gemeente is er ruimte voor een tankstation voor waterstofschepen die op de IJssel gaan varen en wie weet: misschien varen er over een aantal jaren wel fluisterbootjes op waterstof in de Havikerpoort.

Links:
Naar emissieloze zeescheepvaart in 2050. H2 Platform. [link]
Shipping Propulsion. FCHEA. [link]
In the Clinsh with inland shipping emissions EHA [link]