Projecten in Nederland

Op dit moment worden in Nederland een aantal proeven uitgevoerd naar de mogelijkheid om in de toekomst waterstof naar onze huizen te voeren. Tevens wordt er gekeken naar ondergrondse opslag, naar de opslag en toepassing van waterstof in onze havens, en er gebeurt nog veel meer…

Op deze pagina vindt u een aantal video’s en een aantal verwijzingen naar deze projecten. Op de website topsectorenergie.nl vindt u de Routekaart Waterstof met vanaf pagina 67 een overzicht van alle waterstofinitiatieven in Nederland in maart 2018.

Green Village – Delft

De netwerkbedrijven Alliander, Stedin Groep en Enexis zien een potentievolle rol van waterstofgas in de energietransitie. Er is nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen. Daarom wordt op het terrein van de TU-Delft in samenwerking met The Green Village een praktijkproef uitgevoerd.

Rozenburg – Rotterdam

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg is een proef gestart om woningen te verwarmen met 100% waterstof. Het betreft een samenwerking tussen de bedrijven Bekaert Heating, Remeha, DNV GL, gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen en netbeheerder Stedin.

Dit zijn de woningen die waterstofwarmte gaan krijgen. Foto: Henk-Willem Hofs | NOS

De proef met waterstof is een voortzetting op het bestaande Power2Gas project in Rozenburg.

Stad aan ’t Haringvliet

5.000 bewoners van Goeree Overvlakkee en Zeeland participeerden in een burgerinitiatief dat resulteerde in de bouw van een groot windmolenpark. In de VPRO documentaire “Deltaplan Waterstof” vertelt Monique Sweep, directeur van de Coöperatie Deltawind:

Volgend jaar gaat [het park] formeel geopend worden en dan willen we een nieuwe uitdaging, en waterstof is één van de uitdagingen die op onze agenda staan. We gingen met [de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet] in gesprek over “van het gas af”. Op een zeker moment vielen er wat kwartjes en zeiden we: “Ja, maar wat als we nu eens waterstof door de aargasleidingen gaan doen?” Het dorp was meteen enthousiast.”

Bron: Hygro B.V.

In Stad aan ’t Haringvliet staan veelal slecht geïsoleerde oude woningen die deels met gaskachels verwarmd worden. Door waterstof door het bestaande gasleidingnetwerk te voeren kunnen de huizen behaaglijk warm gestookt worden zonder CO2 uitstoot.

LINKS:
Uitzending VPRO: start de video bij 23:20.
Dorpswebsite (met contactgegevens) FAQ pagina (voor het dorp)