Nederland Opslag Productie van waterstof Transport van waterstof Verwarming Zon- en windenergie

Een nieuwe rol voor Groningen (H2)

Het is nog niet zo lang geleden dat duurzame energie werd afgedaan als “niet haalbaar”. Immers: “De zon schijnt alleen overdag. De wind is onbetrouwbaar. En de opslag van duurzaam opgewekte energie is een groot probleem.”

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zien ook bedrijven zoals Koninklijke Olie en Gasunie in dat een energie-transitie niet alleen onvermijdelijk is, maar vooral ook nieuwe kansen biedt.

Even terug in de tijd:

In de vorige eeuw was het de watersnoodramp in 1953 die leidde tot een stroom aan innovaties en economische ontwikkelingen. De financiering van de Deltawerken geschiedde vanuit de opbrengsten van de (even later gevonden) aardgasvoorraad in het noorden van ons land.

Vanuit Groningen werden door heel Nederland transportleidingen aangelegd en onze huizen werden aangesloten op aardgas. Het tot dan toe gebruikte stadsgas (Wikipedia) verdween langzaam naar de geschiedenisboeken.

Problemen rond de aardgaswinning:

De winning van het aardgas heeft geleid tot bodemdaling. De daarmee gepaard gaande aardbevingen in de provincie Groningen hebben ertoe geleid dat de productie van aardgas moest worden afgebouwd.

Van het gas of… een waterstof-hub in Groningen?

Nederland heeft na de vondst van het gas in Groningen een fantastisch distributie-netwerk uitgerold. Het zou zonde zijn om dit zo maar ‘weg te gooien’. Bovendien zou het wegvallen van de activiteiten rond de aargaswinning en -distributie tot grote economische en sociale problemen in de provincie en daarbuiten kunnen leiden.

In Groningen heeft men daarom besloten om vol in te zetten op de waterstof-economie. Net als na de watersnoodramp, zetten ze onze inventiviteit en energie in om ‘van de nood een deugd te maken’.

Afbeelding: EnergyStock / Gasunie

Met behulp van duurzaam opgewekte energie kunnen we waterstof produceren en opslaan in oude zoutcavernes. Vanuit deze zoutcavernes kan het waterstof door het bestaande leidingnetwerk naar onze huizen worden gepompt.

“Als we alle zoutcavernes op het terrein zouden vullen met waterstof, dan is dat genoeg om alle huizen in Nederland meerdere weken te verwarmen.”

Lees verder op: Opwegmetwaterstof.nl / Duurzaambedrijfsleven.nl